De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer info
Ga verder

Provincie subsidieert onderwijsflankerende taalprojecten

Taalachterstand is vaak de oorzaak van de vroegtijdige schooluitval bij veel jongeren. Dit leidt tot de hogere ongekwalificeerde uitstroom die Limburg kent. Ook bij het vinden van een job vormt een slechte taalkennis vaak een probleem.

Wegwerken taalachterstand

Vanuit de aanbevelingen in het SALK-rapport werd expliciet gekozen om in te zetten op acties die het wegwerken van taalachterstand binnen een onderwijscontext tot doel hebben. Dit kan door de krachten te bundelen en de vele initiatieven die er op het werkveld door een veelheid aan partners worden genomen af te stemmen en knowhow te delen, maar ook door de ontwikkeling van nieuwe initiatieven.

Maatwerk

De bevindingen die cijfermatig werden weergegeven in het SALK-rapport, vertalen zich in concrete vragen van lokale besturen om te helpen bij de bestrijding van taalachterstand in hun gemeente. Daar er in elke gemeente echter andere factoren spelen en er een verschil bestaat in de draagkracht en de realisatiegraad van de vooropgestelde initiatieven, bestaat de nood aan maatwerk op lokaal niveau.

Projectsubsidie voor onderwijsflankerende taalprojecten

Er zijn stimulansen nodig om acties en trajecten te kunnen opzetten die structureel impact hebben op de bestrijding van taalachterstand tijdens het leerplichtonderwijs. Om deze stimulansen te kunnen bieden werd geopteerd om een subsidiereglement voor lokale besturen en lokale actoren op te stellen. Via dit reglement kunnen taalactieplannen uitgewerkt worden of kunnen er - indien een dergelijk plan reeds bestaat - acties en trajecten uit deze lokale of intergemeentelijke taalactieplannen gerealiseerd worden.

Raadpleeg het subsidiereglement.